Japan

Konohana Ltd

B1 Yokohama Royal Park Hotel

2-2-1-3 Minatomirai

Nishi-Ku

Yokohama-Shi

Kenagawa 220-8173